Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Hình học họa hình và cad
Tác giả: Nguyễn Quang Vinh, Phạm Nhân Hòa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  516.6
 
Cơ học cơ sở
Tác giả: Trần Huy Long, Phạm Nhân Hòa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  531
 
Thí nghiệm sức bền vật liệu
Tác giả: Võ Minh Thiện, Phạm Nhân Hòa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  620.112
 
Thí nghiệm sức bền vật liệu
Tác giả: Võ Minh Thiện, Phạm Nhân Hòa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  620.112
 
Thí nghiệm sức bền vật liệu
Tác giả: Võ Minh Thiện, Nguyễn Ngọc Quảng, Phạm Nhân Hòa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  620.112
 
Cơ học xây dựng
Tác giả: Phạm Nhân Hòa, Trần Hữu Duy, Trần Huy Long, Võ Minh Thiện
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.171
 
Cơ học lý thuyết
Tác giả: Trần Huy Long, Nguyễn Hùng, Nguyễn Quang Vinh, Phạm Nhân Hòa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  531
 
Cơ lý thuyết
Tác giả: Trần Huy Long, Nguyễn Hùng, Nguyễn Quang Vinh, Phạm Nhân Hòa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  531
 
Cơ học ứng dụng
Tác giả: Trần Huy Long, Nguyễn Hùng, Nguyễn Quang Vinh, Phạm Nhân Hòa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  531
 
Cơ học xây dựng
Tác giả: Phạm Nhân Hòa, Trần Hữu Duy, Trần Huy Long, Võ Minh Thiện
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.171
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục