Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Điều khiển phi tuyến hệ AGV
Tác giả: Phạm Quốc Thiện, Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.836
 
Một hệ thống phân loại độ chín quả cà chua dựa trên kỹ thuật thị giác máy tính
Tác giả: Bùi Công Thịnh, Phạm Quốc Thiện
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Thiết kế và thi công hệ thống cầu trục dầm đơn trong nhà xưởng
Tác giả: Trần Đức Hoàng, Nguyễn Thanh Sơn, Phạm Quốc Thiện
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Thiết kế hệ thống và nhận dạng mã vạch trên bưu kiện
Tác giả: Phan Quốc Bảo, Lê Phú Bảo Thiện, Nguyễn Anh Kha, Phạm Quốc Thiện
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Phát triển hệ thống cẩu trục RTG trong khu cảng container
Tác giả: Nguyễn Phúc Gia Bảo, Cao Hoàng Gia Bảo, Phạm Quốc Thiện
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Thiết kế và phát triển hệ thống chiết rót tự động
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tân, Nguyễn Trọng Trung, Phạm Quốc Thiện, Trần Đức Quang Minh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Ứng dụng của PLC cho hệ thống cắt tôn PU
Tác giả: Trần Kiêm Khang, Nguyễn Thành Công, Phạm Quốc Thiện, Trần Văn Hùng
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.895
 
Thiết kế tay máy Scara cho ứng dụng công nghiệp
Tác giả: Nguyễn Minh Hiếu, Đào Quang Vinh, Đinh Hoàng Lâm, Phạm Quốc Thiện
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
1

Truy cập nhanh danh mục