Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Nội thất nhà hàng Nhật Bản
Tác giả: Phạm Thị Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 
 
Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học tại trường đại học Hoa Sen
Tác giả: Lê Xuân Vũ, Phạm Thị Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  378.007
 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ 3G trên mạng Mobifone của khách hàng tại Bà Rịa Vũng Tàu
Tác giả: Huỳnh Thế Khánh, Phạm Thị Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  384.534
 
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ văn phòng phẩm cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Tp.Hồ Chí Minh
Tác giả: Huỳnh Ngọc Quí, Phạm Thị Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  339.47
 
Các giải pháp nhằm hoàn thiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại công ty TNHH Tiến Phư...
Tác giả: Nguyễn Thị Thoa, Phạm Thị Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.562
 
Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ đến năm 2020
Tác giả: Võ Quốc Dũng, Phạm Thị Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.4012
 
Các giải pháp hoàn thiện việc ứng dụng hệ thống sản xuất tinh gọn (lean) trong công nghiệp đóng tàu tại công ty Vard Vũn...
Tác giả: Nguyễn Hồng Thu, Phạm Thị Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.5
 
H'Mon Đăm Noi trường ca dân tộc Bâhnar
Tác giả: c Đinh Văn Mơl, Lê Anh Trà, Phạm Thị Hà, Tô Ngọc Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
1

Truy cập nhanh danh mục