Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 63 kết quả
Kế toán chi phí
Tác giả: Phạm Thị Phụng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.42
 
Kế toán chi phí
Tác giả: Phạm Thị Phụng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.42
 
Kế toán chi phí
Tác giả: Phạm Thị Phụng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  657.42
 
Chuẩn mực IAS 36 và điều kiện áp dụng chuẩn mực IAS ở Việt Nam
Tác giả: Chu Thúy Anh, Phạm Thị Phụng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.0218
 
Kế toán tài sàn cố định hữu hình tại CTY lưới điện cao thể miền Nam
Tác giả: Huỳnh Thị Yến Giao, Phạm Thị Phụng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657.73
 
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Đặng Gia Phát
Tác giả: Phạm Đức Hiệp, Phạm Thị Phụng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM - DV Bách Tùng Gia
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền, Phạm Thị Phụng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM và bao bì Sài Gòn TRAPACO
Tác giả: Phạm Thị Mỹ Yến, Phạm Thị Phụng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại công ty TNHH sản xuất bao bì giấy nhựa Hải Dương
Tác giả: Phạm Thị Khánh Phượng, Phạm Thị Phụng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657.42
 
Kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty lưới điện cao thế Miền Nam
Tác giả: Huỳnh Thị Yến Giao, Phạm Thị Phụng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657.73
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục