Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
The son of Neptune
Tác giả: Rick Riordan
Xuất bản: New York: DisneyHyperion Books, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The lost hero [downloadable e-book]
Tác giả: Rick Riordan
Xuất bản: New York: DisneyHyperion Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
The last king of Texas
Tác giả: Rick Riordan
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The demigod files [electronic resource]
Tác giả: Rick Riordan
Xuất bản: London: Puffin, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Rebel Island [electronic resource]
Tác giả: Rick Riordan
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
The lightning thief [electronic resource]
Tác giả: Rick Riordan
Xuất bản: New York: Miramax BooksHyperion Books for Children, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.3
 
Jack Ryan 1 - Without Remorse
Tác giả: Rick Riordan, Rick Riordan cm
Xuất bản: : Berkley, 1994
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
The Six Messiahs
Tác giả: Rick Riordan, Rick Riordan cm
Xuất bản: : Avon Books, 1996
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Queen of sorcery
Tác giả: Rick Riordan, Rick Riordan cm
Xuất bản: : Ballantine Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
The Alchemist
Tác giả: Riordan Rick, Rick cm Riordan
Xuất bản: : HarperCollins, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  869.3
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục