Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (0.0312496 giây)
Lễ nghi cuộc đời của người Chăm
Tác giả: Sử Văn Ngọc
Hà Nội: Văn Hóa Dân Tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 395.209597
 
Lời người xưa
Tác giả: Sử Văn Ngọc
Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.209597
 
Văn hóa làng truyền thống người Chăm tỉnh Ninh Thuận
Tác giả: Sử Văn Ngọc
Hà Nội: Dân Trí, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 306.09597
 
Lễ nghi cuộc đời của người Chăm Ahiér : Tập III Tang ma hỏa táng và tục thờ Kut người Chăm Ahiér
Tác giả: Sử Văn Ngọc
Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 393.09597
 
Lễ nghi cuộc đời của người Chăm Ahiér . Tập II- Những lễ tục và bài kinh lễ trong đám tang của người Chăm Ahiér
Tác giả: Sử Văn Ngọc
Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 393.09597
 
Hát - kể truyện cổ Raglai
Tác giả: Hải Liên
Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.209597
 
Các bài kinh về tục tang ma người Chăm Ahiêr
Tác giả: Sử Văn Ngọc
Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 393.09597
 
Luật tục trong xã hội Chăm
Tác giả: Sử Thị Gia Trang
Hà Nội: Thanh Niên, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 390.09597
 
Anaow Jaoh Raong sử thi Ra Glai
Tác giả: 
Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.209597
 
Lễ hội Rija Nagar của người Chăm
Tác giả: Sử Văn Ngọc
Hà Nội: Hội Nhà Văn, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 394.269597
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục