Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
To say nothing of the dog: or, How we found the bishop's bird stump at last
Tác giả: Stephen King, Stephen King cm
Xuất bản: : Bantam Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Resistance
Tác giả: Stephen King, Stephen King cm
Xuất bản: : Simon and Schuster, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Under the Dome: A Novel
Tác giả: Stephen King, Stephen King cm
Xuất bản: : Scribner, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Dune
Tác giả: Stephen King, Stephen King cm
Xuất bản: : Ace Books, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Something Blue
Tác giả: Stephen King, Stephen King cm
Xuất bản: : Macmillan, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
Imajica: Annotated Edition
Tác giả: Stephen King, Stephen King cm
Xuất bản: : Perennial, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
Saturday
Tác giả: Stephen King, Stephen King cm
Xuất bản: : Anchor Books, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
The Japanese Devil Fish Girl & Other Unnatural Attractions
Tác giả: Stephen King, Stephen King cm
Xuất bản: : Gollancz, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
In Search of Lost Time: The Guermantes way
Tác giả: Stephen King, Stephen King cm
Xuất bản: : Vintage Books, 1996
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  843.912
 
The Fall
Tác giả: Stephen King, Stephen King cm
Xuất bản: : Vintage Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  843.914
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục