Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 100 kết quả
Chuyện khảo thơ ca dân gian Trà Vinh
Tác giả: Tác giả tập thể
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Giáo dục quốc phòng . Tập 2
Tác giả: Tác giả tập thể
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  355.007
 
Giáo dục quốc phòng . Tập 1
Tác giả: Tác giả tập thể
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  355.007
 
Tài liệu hướng dẫn môn học luật ngân hàng
Tác giả: Tác giả tập thể
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.082
 
Luật kiểm toán nhà nước và những quy định mới về quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra cơ chế tự chủ, mua sắm tài sản c...
Tác giả: Tác giả tập thể
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.063
 
Luật doanh nghiệp - Qui định mới về tài chính và công ty cổ phần
Tác giả: Tác giả tập thể
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.07
 
Văn bản hướng dẫn thi hành luật ngân hàng nhà nước Việt Nam và luật các tổ chức tín dụng
Tác giả: Tác giả tập thể
Xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.082
 
Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2004
Tác giả: Tác giả tập thể
Xuất bản: Hà Nội: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  017
 
Luật bảo vệ môi trường và nghị định hướng dẫn thi hành : Tái bản có bổ sung
Tác giả: Tác giả tập thể
Xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  344.046
 
Bộ luật tố tụng hình sự của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tác giả: Tác giả tập thể
Xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  345
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục