Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 15 kết quả (0.0312501 giây)
Khắp sứ lam của người Thái Đen : Xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Tác giả: 
Hà Nội: Thời đại, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.209597
 
Quy trình dựng nhà sàn cổ của người Thái Đen ở mường Thanh (tỉnh Điện Biên)
Tác giả: Tòng Văn Hân
Hà Nội: Văn Hóa Dân Tộc, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 392.3609597
 
Văn hóa chéo của người Thái Đen ở Mường Thanh (tỉnh Điện Biên)
Tác giả: Tòng Văn Hân
Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 394.109597
 
Tục thờ cúng tổ tiên của người Thái Đen
Tác giả: Tòng Văn Hân
Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.4109597
 
Tang lễ của người Thái Đen Mường Thanh
Tác giả: Tòng Văn Hân
Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 393.09597
 
Lễ cúng sửa vía của người Thái Đen ở Mường Thanh, Điện Biên
Tác giả: Tòng Văn Hân
Hà Nội: Sân Khấu, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.4109597
 
Gói tình yêu : Tập thơ
Tác giả: Tòng Văn Hân
Hà Nội: Hội nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.9221
 
Nghề dệt của người Thái Đen ở Mường Thanh
Tác giả: Tòng Văn Hân
Hà Nội: Mỹ thuật, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 306.09597
 
Ba truyện thơ dân gian Thái: Truyện nàng Hai-Chàng Xông Ca Nàng Xi Cây-Cái đăm cái đón
Tác giả: 
Hà Nội: Văn học, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.209597
 
Bông ban thơm
Tác giả: Tòng Văn Hân
Hà Nội: Sân khấu, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.9221
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục