Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 145 kết quả
Nghiên cứu khả năng hấp phụ của bùn đáy đối với một số Ion Al3+, Cd2+, Cu2+, Ni2+ làm cơ sở xử lý Ion kim loại bằng phươ...
Tác giả: Thái Văn Nam
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2003
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  628.168
 
Nghiên cứu, xây dựng chỉ số độc học nước cho thủy vực TP. HCM
Tác giả: Thái Văn Nam
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2007
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  571.95
 
Tài nguyên đất và kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm
Tác giả: Thái Văn Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.55
 
Luật và chính sách môi trường
Tác giả: Thái Văn Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  344.046
 
Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường
Tác giả: Thái Văn Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.70072
 
Thực hành phân tích đất
Tác giả: Thái Văn Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.7396
 
Luật và chính sách môi trường
Tác giả: Thái Văn Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  344.046
 
Tài nguyên đất và kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm
Tác giả: Thái Văn Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.55
 
Đánh giá hiệu quả và đề xuất biện pháp cải tiến hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004 và hệ thống quản lý an toàn ...
Tác giả: Thái Văn Nam
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.40830218
 
Iso 14001 và kiểm toán môi trường
Tác giả: Thái Văn Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.45
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục