Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 27 kết quả
Kể gia phả M'nông Bu Nong
Tác giả: Trương Bi
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Văn học dân gian Ê đê - M'Nông
Tác giả: Trương Bi
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Lễ hội truyền thống dân tộc Ê đê
Tác giả: Trương Bi
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.269597
 
Không gian diễn xướng sử thi Ê đê, M'nông
Tác giả: Trương Bi
Xuất bản: Hà Nội: Sân khấu, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Sự tích đoàn kết các dân tộc Klei Yăl Dlei Đưm Hgum Mguôp Djăp Djuê Ana : Kho tàng truyện cổ Ê Đê
Tác giả: Trương Bi
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Dăm Tiông chàng dăm Tiông
Tác giả: Kna Wơn, Trương Bi
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Lời khấn thần trong nghi lễ nông nghiệp của người M'Nông Nong
Tác giả: Điểu Kâu, Trương Bi
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Kho tàng truyện cổ Ê đê Sự tích hạt gạo
Tác giả: Y Wơn, Trương Bi
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Quả bầu vàng
Tác giả: Trương Bi, Y Wơn
Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Nhạc cụ dân gian ÊĐê, M'Nông ở Đắk Lắk
Tác giả: Vũ Lân, Trương Bi
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.0959
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục