Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 19 kết quả (0.0199533 giây)
301 câu đàm thoại tiếng Hoa
Tác giả: Trương Văn Giới
Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.1
 
Hướng dẫn tập viết chữ Hán : Biên soạn theo bộ giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa
Tác giả: Trương Văn Giới
Hà Nội: Khoa học Xã Hội, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.181
 
Tiếng Hoa dùng trong du lịch
Tác giả: Trương Văn Giới
Hà Nội: Khoa học xã hội, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.1802491
 
Sổ tay người học tiếng Hoa
Tác giả: Trương Văn Giới
Hà Nội: Khoa học xã hội, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.18
 
Từ điển Hán - Việt hiện đại
Tác giả: Trương Văn Giới
TPHCM: Nhà Xuất Bản Khoa Học xã Hội, 2019
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc: 495.1395922
 
Từ điển Hán Việt - Việt Hán hiện đại
Tác giả: Trương Văn Giới
Hà Nội: Khoa học xã hội Khoa Học xã Hội, 2015
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc: 495.1395922
 
Bài tập luyện dịch Việt Hoa : biên soạn theo giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa
Tác giả: Trương Văn Giới
Hà Nội: Khoa học xã hội, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.18
 
Tân giáo trình Hán ngữ. tập 2
Tác giả: 
Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.1
 
Tân giáo trình Hán ngữ. tập 1
Tác giả: 
Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.1
 
Tân giáo trình Hán ngữ. tập 2
Tác giả: 
TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.1
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục