Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Thực tập thạch học
Tác giả: Võ Việt Văn, Trần Anh Tú
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  552
 
Thực tập địa chất cơ sở
Tác giả: Hoàng Thị Hồng Hạnh, Trần Anh Tú
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.151
 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức công tác kế toán quản trị tại các doanh nghiệp trong ngành dịch vụ trên địa...
Tác giả: Trần Anh Tú, Huỳnh Đức Lộng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.1511
 
Một số giải pháp hoàn thiện marketing cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh tại công ty cổ phần Du lịch Tân Định - FIDITO...
Tác giả: Trần Anh Tú, Trần Anh Minh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.47910688
 
An toàn thông tin khi sử dụng mạng xã hội
Tác giả: Phạm Duy Trung, Đinh Văn Kết, Trần Anh Tú
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2020
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.8
 
An toàn thông tin khi sử dụng mạng xã hội
Tác giả: Phạm Duy Trung, Đinh Văn Kết, Trần Anh Tú
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2021
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.8
 
Quản lý các nguồn lực của dự án đầu tư xây dựng công trình
Tác giả: Bùi Mạnh Hùng, Bùi Ngọc Toàn, Đào Tùng Bách, Trần Anh Tú
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0684
 
1

Truy cập nhanh danh mục