Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
Đồ họa máy tính trong không gian ba chiều : Lý thuyết & Thực hành
Tác giả: Trần Giang Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.6
 
Đồ hoạ máy tính trong không gian hai chiều : Lý thuyết và thực hành
Tác giả: Trần Giang Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (rar)
ddc:  006.6
 
Những ý tưởng khoa học công nghệ thời đại 4.0
Tác giả: Trần Giang Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Tri thức, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  600
 
Thời đại công nghệ 4.0
Tác giả: Trần Giang Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2019
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004
 
Kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo
Tác giả: Trần Giang Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2019
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.3
 
Lược sử thế giới cổ đại
Tác giả: Trần Giang Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2021
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  930
 
Lược sử thế giới hiện đại
Tác giả: Trần Giang Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2021
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  909
 
Lược sử thế giới trung đại
Tác giả: Trần Giang Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2021
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  909
 
Lược sử thế giới cận đại
Tác giả: Trần Giang Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2021
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  909
 
Khơi nguồn năng lượng tích cực, sáng tạo mỗi ngày
Tác giả: Cố Ca, Trần Giang Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2022
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  158.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục