Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 152 kết quả
Từ điển khoa học và công nghệ Anh - Việt = English - Vietnamese dictionary of science and technology
Tác giả: Trần Ngọc An
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  603
 
Thiết kế chung cư Hoàng Gia
Tác giả: Trần Ngọc Thuận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Tìm hiểu các phương pháp xử lý phụ phế phẩm giàu xơ
Tác giả: Trần Ngọc Phú Quí
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Giải pháp nhằm phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại NH Nông nghiệp & PTNT VN chi nhánh Sài Gòn
Tác giả: Trần Ngọc Hân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Tác giả: Trần Ngọc Thêm
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  306.09597
 
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Tác giả: Trần Ngọc Thêm
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.09597
 
Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải . T.3 - Lý thuyết tính toán và công nghệ xử lý khí độc hại
Tác giả: Trần Ngọc Chấn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.53
 
Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải . T.2 - Cơ học về bụi và phương pháp xử lý bụi
Tác giả: Trần Ngọc Chấn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.53
 
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Tác giả: Trần Ngọc Thêm
Xuất bản: TpHCM: Khoa Học Xã Hội Nhân Văn, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.09597
 
Tài chính doanh nghiệp hiện đại
Tác giả: Trần Ngọc Thơ
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục