Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 28 kết quả (0.0200007 giây)
Chàng Phuật Nà
Tác giả: 
Hà Nội: Thời đại, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.209597
 
Người Tà Ôi ở A Lưới
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong
Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 306.09597
 
Ca dao, câu đố, đồng dao, tục ngữ và trò chơi dân gian dân tộc Tà Ôi
Tác giả: 
Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.09597
 
Kho tàng truyện cổ các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyển 2
Tác giả: 
Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.209597
 
Tìm hiểu văn hóa dân gian dân tộc Tà Ôi
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong
Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.09597
 
Văn hóa ẩm thực của người Tà Ôi
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong
Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 394.109597
 
Truyện kể về dòng họ của người Tà Ôi
Tác giả: 
Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.209597
 
Kho tàng truyện cổ các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyển 1
Tác giả: 
Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.209597
 
Tìm hiểu nhạc cụ của người Tà Ôi : Nghiên cứu
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong
Hà Nội: Hội Nhà Văn, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 306.09597
 
Tìm hiểu văn hóa dân gian dân tộc Tà Ôi
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong
Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.09597
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục