Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 16 kết quả (0.0311983 giây)
Hình khối căn bản
Tác giả: Trần Phương Thảo
TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc: 701.8
 
Hình khối cơ bản
Tác giả: Trần Phương Thảo
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 701.8
 
Hình khối cơ bản
Tác giả: Nguyễn Đỗ Đông
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 701.8
 
Trang trí cơ bản 2 : cơ sở tạo hình 2
Tác giả: Nguyễn Đỗ Đông
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 745
 
Tin học chuyên ngành 2 (phần cơ bản)
Tác giả: Nguyễn Thanh Tân
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 006.693
 
Lịch sử mỹ thuật
Tác giả: Nguyễn Đỗ Đông
TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 709.597
 
Lịch sử nghệ thuật phương Tây
Tác giả: Nguyễn Đỗ Đông
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 709
 
Tin học chuyên ngành 2 (phần cơ bản)
Tác giả: Nguyễn Thanh Tân
TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 006.693
 
Kiến trúc đình làng Bắc Bộ
Tác giả: Lê Phạm Bảo Trân
TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc: 720.9597
 
Ứng dụng vật liệu Mosaic trong trang trí nội ngoại thất
Tác giả: Lê Phạm Bảo Trân
TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc: 747
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục