Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện
Tác giả: Trần Quang Khánh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.86
 
Hệ thống cung cấp điện. T.2
Tác giả: Trần Quang Khánh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3192
 
Hệ thống cung cấp điện. Tập 1
Tác giả: Trần Quang Khánh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.319
 
Bài tập cung cấp điện
Tác giả: Trần Quang Khánh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.31
 
Mạng điện
Tác giả: Trần Quang Khánh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3192
 
Vận hành hệ thống điện
Tác giả: Trần Quang Khánh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3191
 
Bảo vệ role và tự động hóa hệ thống điện
Tác giả: Trần Quang Khánh,
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3191
 
Vận hành hệ thống điện
Tác giả: Trần Quang Khánh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3192
 
1

Truy cập nhanh danh mục