Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 130 kết quả (0.0312446 giây)
Thư tín giao dịch
Tác giả: Trần Thị Trang
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 651.75
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (Vissan)-Cửa hà...
Tác giả: Tô Thanh Phong
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 658.3
 
Giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu đường biển bằng container tại Công ty TNHH dịch vụ giao nhận...
Tác giả: Bạch Thị Vy
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận hàng hóa bằng đường biển tại Công ty TNHH giao nhận vận tải Gia...
Tác giả: Mai Ngọc Trầm
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 658.812
 
Nâng cao hiệu quả việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại tại chi cục hải qua...
Tác giả: Nguyễn Đan Tuyên
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Quản trị kinh doanh quốc tế
Tác giả: Nguyễn Thùy Giang
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 658.049
 
Thanh toán quốc tế
Tác giả: Võ Thanh Thu
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 332.45
 
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phân phối của công ty TNHH MTV SCD
Tác giả: Hoàng Minh Thư
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ Logistics tại công ty TNHH quốc tế CARGO RUSH
Tác giả: Võ Ngọc Ánh
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiệp vụ ngoại thương
Tác giả: Võ Thanh Thu
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 382
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục