Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Ứng dụng mạng Nơron điều khiển mobile robot di chuyển tránh vật cản
Tác giả: Lê Thanh Hoàn, Trần Thu Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
CAD trong tự động hóa : Tự học S7&WINCC bằng hình ảnh
Tác giả: Trần Thu Hà, Phạm Quang Huy
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.00420285
 
Tự động hóa trong công nghiệp với WINCC
Tác giả: Trần Thu Hà, Phạm Quang Huy
Xuất bản: TpHCM: Hồng Đức, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.39
 
Tự động hóa trong công nghiệp : giao diện người - máy HMI , Lập trình với S7 và WINCC 6.0
Tác giả: Trần Thu Hà, Phạm Quang Huy
Xuất bản: TpHCM: Hồng Đức, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.39
 
Giao diện giữa người-máy (HMI) : Tự động hóa trong công nghiệp với S7 và protool
Tác giả: Trần Thu Hà, Phạm Quang Huy
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.39
 
Vẽ, mô phỏng, lập trình vi điều khiển tự học proteus bằng hình ảnh
Tác giả: Trần Thu Hà, Phạm Quang Huy
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.895
 
Vẽ, mô phỏng, lập trình vi điều khiển - Tự học Proteus bằng hình ảnh
Tác giả: c Trần Thu Hà, Phạm Quang Huy
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.38150285
 
Cad trong thiết kế mạch in : Orcad 16 Eagle 5.10
Tác giả: Nguyễn Việt Hùng, Phạm Quang Huy, Trần Thu Hà
Xuất bản: TPHCM: Hồng Đức, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.381531
 
Giao diện người và máy (HMI) với S7 với INTOUCH
Tác giả: Trần Thu Hà, Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy
Xuất bản: Hà Nội: Bách khoa Hà Nội, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  670.427
 
Lạnh và chế biến nông sản thực phẩm
Tác giả: Trần Đức Ba, Đỗ Việt Hà, Trần Thu Hà
Xuất bản: TpHCM: Đại học Công nghiệp TpHCM, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.0285
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục