Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 154 kết quả
Nguyên lý kế toán
Tác giả: Trần Văn Tùng
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế TPHCM, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán quản trị
Tác giả: Trần Văn Tùng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.1511
 
Kế toán chi phí giá thành
Tác giả: Trần Văn Tùng
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.42
 
Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Thành phố ESR 2021_Hutech : nghiên cứu, giảng dạy, học tập và ứng dụng trong lĩnh vực kế to...
Tác giả: Trần Văn Tùng
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2021
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.07
 
Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Thành phố ACFB2022_Hutech nội dung và phương pháp giảng dạy trong lĩnh vực kế toán, kiểm to...
Tác giả: Trần Văn Tùng
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2022
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.07
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán của các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn thành phó Hồ...
Tác giả: Trần Văn Tùng
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  658.8342
 
Nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ hoạt động thu chi tại bệnh viện nhi đồng 2
Tác giả: Trần Văn Tùng
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  657.458
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến đạo đức nghề nghiệp của người làm kế toán tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn TP.HCM
Tác giả: Trần Văn Tùng
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  174.9657
 
Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại bệnh viện quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Trần Văn Tùng
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc: 
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại bênh viện Từ Dũ
Tác giả: Nguyễn Hậu, Trần Văn Tùng
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  657.458
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục