Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 17 kết quả (0.0156706 giây)
Chàng Mutui Amã : Akhàt Jucar Raglai
Tác giả: Trần Vũ
Hà Nội: Thanh niên, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.209597
 
Các thiết bị lọc bụi và bệnh nghề nghiệp do bụi
Tác giả: Trần Vũ Liệu
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 628.51
 
Tối ưu hóa : Giáo trình
Tác giả: Trần Vũ Thiệu
TpHCM: HUTECH, 2003
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc: 512.5
 
Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy : Dành cho doanh nhân sáng tạo
Tác giả: Jim Horan
H: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.4012
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men rượu vang cacao
Tác giả: Trần Vũ Hồng Liên
TPHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Khởi nghiệp thành công thành lập và phát triển công ty riêng của bạn = : Starting a successful business start Up and Gro...
Tác giả: Michael Morris
Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.11
 
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ điện thoại di động GSM tại Việt Nam
Tác giả: 
Hà Nội: Bưu Điện, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 621.3845
 
Xây dựng hệ thống hỗ trợ nhóm công việc
Tác giả: 
TpHCM: HUTECH, 2004
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
 
Đàn ông giấu phụ nữ điều gì trong kinh doanh = : What men don't tell women about business
Tác giả: Christopher V Flett
H: Lao Động Xã hội, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 650.1
 
Giáo trình luật ngân hàng Việt Nam
Tác giả: 
Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 346.082
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục