Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 30 kết quả (0.0312496 giây)
Xây dựng những biện pháp nâng cao quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH OLAM Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn
TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng , đào tạo tại Đài truyền hình Bình Dương
Tác giả: Nguyễn Phương Nga
TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH thương mại Quốc Tấn
Tác giả: Lê Bảo Thoại
TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm găng tay cao su tại thị trường nội địa của công ty TNHH SX TM DV Nam Cường tr...
Tác giả: Nguyễn Thị Hiền Linh
TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thực trạng và một số giải pháp cải thiện tình hình nhân sự và tiền lương ở công ty cổ phần dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (...
Tác giả: Lê Thị Chánh Hương
TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty TNHH TM&SX Phim Rồng Vàng
Tác giả: Trịnh Phạm Thế Duy
TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Một số giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại công ty sản xuất kinh doanh hai thành
Tác giả: Phạm Văn Thuận
TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thực trạng bộ phận bảo trì nhà máy sản xuất bộ thu- công ty TNHH SONION Việt Nam và giải pháp
Tác giả: Nguyễn Thanh Phong
TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1 "Tập trung tại nhà máy xi măng bình ph...
Tác giả: Lê Tiến Dũng
TpHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 658.3
 
Thực trạng và một số chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Địa Sinh giai đoạn 2011 ...
Tác giả: Trần Hưng Thái
TpHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục