Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Ứng dụng tin học trong công nghệ hóa học - thực phẩm
Tác giả: Trịnh Văn Dũng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.0285
 
Ứng dụng tin học trong công nghệ hóa học -thực phẩm
Tác giả: Trịnh Văn Dũng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.0285
 
Quá trình và thiếp bị công nghệ hóa học & thực phẩm : Bài tập truyền khối
Tác giả: Trịnh Văn Dũng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664
 
Máy chế biến thực phẩm
Tác giả: Trịnh Văn Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.00284
 
Máy chế biến thực phẩm
Tác giả: Trịnh Văn Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.00284
 
Kỹ thuật thực phẩm 3
Tác giả: Trịnh Văn Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664
 
Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học & thực phẩm- bài tập Truyền khối
Tác giả: Trịnh Văn Dũng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664
 
Kỹ thuật thực phẩm 3
Tác giả: Trịnh Văn Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Công nghệ lạnh ứng dụng trong sản xuất nước đá, đá khô và nước giải khát
Tác giả: Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đức Ba, Trần Ngọc Hào, Trịnh Văn Dũng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  663
 
1

Truy cập nhanh danh mục