Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 21 kết quả (0.015625 giây)
Văn hóa dân gian người Tày-Nùng Cao Bằng
Tác giả: Triệu Thị Mai
Hà Nội: Lao Động, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.09597
 
Tang lễ của người Nùng Giang ở Cao Bằng
Tác giả: Triệu Thị Mai
Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 393.09597
 
Lễ cưới của người Sán Chỉ, Then Hỉn Ẻn
Tác giả: Triệu Thị Mai
Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 392.509597
 
Lễ cầu tự của người Tày Cao Bằng
Tác giả: Triệu Thị Mai
Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.4109597
 
Tìm Vía dưới Long Vương
Tác giả: Triệu Thị Mai
Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.4109597
 
Heo phươn dân ca Nùng An
Tác giả: 
Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.209597
 
Văn hóa truyền thống của người Nùng Khen Lài ở Cao Bằng
Tác giả: Triệu Thị Mai
Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.09597
 
Lượn nàng ới
Tác giả: Triệu Thị Mai
Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.209597
 
Lễ vun Hoa
Tác giả: Triệu Thị Mai
Hà Nội: Dân Trí, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 392.1309597
 
Lượn Then ở miền Đông Cao Bằng
Tác giả: Triệu Thị Mai
Hà Nội: Đại học Quốc Gia, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.209597
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục