Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Truyện cổ dân gian sưu tầm ở Hưng Yên
Tác giả: Vũ Tiến Kỳ
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Trò chơi dân gian Hưng Yên
Tác giả: Vũ Tiến Kỳ
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Tập tục chăm sóc bảo vệ, khẳng định thân phận, tôn vinh con người của làng - xã Hưng Yên
Tác giả: Vũ Tiến Kỳ
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Tục ngữ ca dao Hưng Yên
Tác giả: Vũ Tiến Kỳ, Nguyễn Đức Can
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Hưng Yên : sưu tầm, biên soạn, giới thiệu. Quyển 2
Tác giả: Vũ Tiến Kỳ, Hoàng Mạnh Thắng
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.09597
 
Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Hưng Yên : sưu tầm, biên soạn, giới thiệu. Quyển 1
Tác giả: Vũ Tiến Kỳ, Hoàng Mạnh Thắng
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.09597
 
Tướng quân Phạm Ngũ Lão truyện thơ khuyết danh
Tác giả: Đào Quang Lâm, Hoàng Văn Trị, Trần Tuấn Doanh, Vũ Tiến Kỳ
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Làng nghề truyền thống tỉnh Hưng Yên
Tác giả: Hoàng Mạnh Thắng, Dương Thị Cẩm, Phạm Lan Oanh, Vũ Tiến Kỳ
Xuất bản: Hà Nội: Sân khấu, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.09597
 
1

Truy cập nhanh danh mục