Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 31 kết quả (0.0156228 giây)
Chạm : phê bình văn học
Tác giả: Xuân Hùng
Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.9228
 
Động lực học công trình biển
Tác giả: Nguyễn Xuân Hùng
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 624.171
 
Giáo trình luật xây dựng
Tác giả: Lương Xuân Hùng
TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 2000
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 343.078624
 
Giáo trình luật xây dựng
Tác giả: Lương Xuân Hùng
TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 2000
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 343.078624
 
Giáo trình lập trình C trên windows
Tác giả: Nguyễn Đình Quyên
TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 005.133
 
Nghiên cứu các yếu tố cấu thành năng lực lãnh đạo của chủ tịch phường trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Văn Quý
TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 658.4092
 
Kinh tế quốc tế
Tác giả: Kiều Xuân Hùng
TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 337
 
Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ vận tải biển tại xí nghiệp vận tải biển và công tác lặn-liên doanh Vietsovpetro đế...
Tác giả: Nguyễn Huy Tuấn
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 338.6048
 
Xây dựng chiến lược marketing cho công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2013-2016
Tác giả: Cao Văn Long
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
 
Xây dựng và phát triển dịch vụ Logistics trong lĩnh vực giao thông vận tải tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Tác giả: Trịnh Hàng
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 658.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục