Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10 kết quả (0.7500059 giây)
Dịch vụ chăm sóc khách hàng
Tác giả: Đàm Duy Long,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 110033 Định dạng: PDF
Quản trị khu vui chơi nghỉ dưỡng
Tác giả: Đàm Duy Long,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 647.94068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 110036 Định dạng: PDF
Tổ chức sự kiện
Tác giả: Đàm Duy Long,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 110095 Định dạng: PDF
Thiết kế dự án I = Project design I
Tác giả: Đàm Duy Long,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 111234 Định dạng: PDF
Project design II
Tác giả: Đàm Duy Long,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 371.36
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Project Design 1
Tác giả: Đàm Duy Long,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 371.36
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tổ chức sự kiện
Tác giả: Đàm Duy Long,
Thông tin xuất bản: TPHCM : Hutech , 2018
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 115787 Định dạng: PDF
Thiết kế dự án II = Project design II
Tác giả: Đàm Duy Long,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 116247 Định dạng: PDF
Thiết kế dự án i (project design i)
Tác giả: Đàm Duy Long,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 119140 Định dạng: PDF
Thiết kế dự án ii (project design ii)
Tác giả: Đàm Duy Long,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 119167 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục