Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.2812991 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: au:Đặng Kim Hội
Khảo sát mạng thời gian thực - CAN
Tác giả: Đặng Kim Hội
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.3981
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2065 Năm XB: 2000
Phương pháp tiếp cận có sự tham gia trong phát triển lâm nghiệp xã hội
Tác giả: Đặng Kim Vui
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Nông nghiệp
Ký hiệu phân loại: 634.92
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 46084 Năm XB: 2007 File: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục