Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.6499558 giây)
Tính toán thiết kế ô tô
Tác giả: Đặng Quý,
Ký hiệu phân loại: 629.231
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 123513 Định dạng: PDF
Ô tô 1 (Lý thuyết ô tô)
Tác giả: Đặng Quý,
Thông tin xuất bản: TpHCM : ĐH Sư phạm Kỹ thuật TpHCM , 2010
Ký hiệu phân loại: 629.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 147912 Định dạng: PDF
Giáo trình lý thuyết ô tô
Tác giả: Đặng Quý,
Thông tin xuất bản: TP HCM : Đại học Quốc gia TPHCM , 2012
Ký hiệu phân loại: 629.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 158964 Định dạng: PDF
Ăn quà xuyên Việt
Thông tin xuất bản: TPHCM : Trẻ , 2017
Ký hiệu phân loại: 641.013
ISBN: 9786041108394 :
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Một số bệnh lý và chấn thương thể thao thường gặp
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010
Ký hiệu phân loại: 617.1027
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1

Truy cập nhanh danh mục