Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.437587 giây)
Quản trị nguồn nhân lực trong du lịch
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 338.47910683
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quản trị nguồn nhân lực
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2020
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 145086 Định dạng: PDF
Quản trị nguồn nhân lực trong du lịch
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2022
Ký hiệu phân loại: 338.47910683
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thực tập ứng dụng thống kê trong nghiên cứu sinh học
Ký hiệu phân loại: 570.72
ISBN: 9786047350193
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Đánh giá các nhân tố tác động đến tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở đào tạo nghề tỉnh Long An
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 120967 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục