Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.6299546 giây)
Khả năng và xu hướng phát triển nhà ở container tại Việt Nam
Tác giả: Đỗ Minh Thư,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 728
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 124227 Định dạng: PDF
Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh về chất lượng dịch vụ thông tin di động VMS - Mobifone
Tác giả: Đỗ Minh Thư,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại: 338.6048
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Trà quán - thư pháp
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 69349 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục