Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.7499767 giây)
Phần mềm Sigma/W phân tích ứng suất-biến dạng và tính toán lún công trình xây dựng
Tác giả: Đỗ Văn Đệ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2012
Ký hiệu phân loại: 624.1510285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1

Truy cập nhanh danh mục