Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.3300519 giây)
Chính sách kinh tế : giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2010
Ký hiệu phân loại: 338.9
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Khoa học quản lý : giáo trình. T.2
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2008
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình chính sách kinh tế - xã hội
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2007
Ký hiệu phân loại: 338.9597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 148468 Định dạng: PDF
Quản trị học : giáo trình
Thông tin xuất bản: : , 2009
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

Truy cập nhanh danh mục