Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 29 kết quả (0.690049 giây)
Đánh giá các thuật toán khai thác tập mục lợi ích cao
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 102155 Định dạng: PDF
Kỹ thuật điện
Tác giả: Đặng Văn Hào,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2006
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường lao động tại các công ty sản xuất sơn trong tỉnh Đồng Nai
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Kỹ thuật mạch điện tử : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2006
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 18844 Định dạng: PDF
Kỹ thuật điện : lý thuyết, bài tập giải sẵn, bài tập cho đáp số và bài tập trắc nghiệm
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18438 Định dạng: PDF
Turbo Pascal với chương trình tính gió động và động đất
Tác giả: Đặng Tỉnh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Phương pháp phần tử hữu hạn tính toán khung và móng công trình làm việc đồng thời với nền
Tác giả: Đặng Tỉnh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2002
Ký hiệu phân loại: 624.153
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cải tiến thuật toán cây PLWAP cho khai thác chuỗi dữ liệu
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 006.312
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 101398 Định dạng: PDF
Các nhân tố làm tăng chi phí đầu tư xây dựng và thiết bị trong các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 690.0681
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 110603 Định dạng: PDF
Thiết kế chung cư The City Light quận Tân Bình TP.HCM
Thông tin xuất bản: Tp Hồ Chí Minh : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 690.8314
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục