Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 11 kết quả (0.265624 giây)
Lý thuyết nhận dạng ứng dụng trong quản lý : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2002
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Lý thuyết nhận dạng ứng dụng trong quản lý : giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 18661 Định dạng: PDF
Lý thuyết nhận dạng ứng dụng trong quản lý : giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quản lý nhà nước về kinh tế : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2005
Ký hiệu phân loại: 338.9
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quản lý học kinh tế quốc dân : giáo trình . Tập 1
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007
Ký hiệu phân loại: 330.068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quản lý học kinh tế quốc dân : giáo trình. T.2
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2008
Ký hiệu phân loại: 330.068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quản lý học kinh tế quốc dân : T.2 : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2002
Ký hiệu phân loại: 330.068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quản lý học kinh tế quốc dân : T.1 : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2001
Ký hiệu phân loại: 330.068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quản lý học kinh tế quốc dân. Tập 2 : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007
Ký hiệu phân loại: 330.068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quản lý học kinh tế quốc dân : Tập 1: giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007
Ký hiệu phân loại: 330.068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục