Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.8905739 giây)
Studienabbrecher/innen als Zielgruppe der Beratung und Öffentlichkeitsarbeit : Beiträge aus dem Projekt "Queraufstieg Berlin"
Tác giả: Anastasio Sabrina,
Thông tin xuất bản: : wbv Media , 2020
Ký hiệu phân loại: 300
ISBN: 9783763958801
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Individual and collective memory consolidation : analogous processes on different levels
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 153.12
ISBN: 9780262301664
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Computational and Experimental Approaches in Multi-Target Pharmacology
Thông tin xuất bản: : Frontiers Media SA , 2017
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9782889452521
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục