Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.3280845 giây)
Management : a practical introduction
Tác giả: Kinicki Angelo,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHillIrwin , 2008
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN: 0073530190 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Management : a practical introduction
Tác giả: Kinicki Angelo,
Thông tin xuất bản: New York NY : McGrawHill Education , 2018
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN: 1259732657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 158418 Định dạng: PDF
Organizational behavior : a practical, problem-solving approach
Tác giả: Kinicki Angelo,
Thông tin xuất bản: New York NY : McGrawHill Education , 2018
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN: 1259732649
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 157289 Định dạng: PDF
Organizational behavior : a practical, problem-solving approach
Tác giả: Kinicki Angelo,
Thông tin xuất bản: New York NY : McGrawHill Education , 2016
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN: 1259188418
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 146525 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục