Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.218785 giây)
Efficient Learning Machines : Theories, Concepts, and Applications for Engineers and System Designers
Tác giả: Awad Mariette,
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2015
Ký hiệu phân loại: 006.31
ISBN: 9781430259909
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Efficient Learning Machines: Theories, Concepts, and Applications for Engineers and System Designers
Tác giả: Mariette Awad,
Thông tin xuất bản: : Apress , 2015
Ký hiệu phân loại: 006.31
ISBN: 9781430259893
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Efficient learning machines : theories, concepts, and applications for engineers and system designers
Tác giả: Awad Mariette,
Thông tin xuất bản: Berkley : Apress Open , 2015
Ký hiệu phân loại: 006.31
ISBN: 1430259892
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 117288 Định dạng: PDF
Efficient Learning Machines [electronic resource] : Theories, Concepts, and Applications for Engineers and System Design...
Tác giả: Awad Mariette,
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2015
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN: 9781430259909
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Efficient Learning Machines: Theories, Concepts, and Applications for Engineers and System Designers
Tác giả: Awad Mariette,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress , 2015
Ký hiệu phân loại: 006.31
ISBN: 9781430259893
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Redox - Principles and Advanced Applications
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2017
Ký hiệu phân loại: 620.11
ISBN: 9789535133933
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Electronic Commerce
Tác giả: Awad Elias M,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Prentice Hall , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.84
ISBN: 013140265X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Discrete Wavelet Transforms : A Compendium of New Approaches and Recent Applications
Tác giả: Al Asmari Awad Kh,
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen , 2013
Ký hiệu phân loại: 331
ISBN: 9789535157182
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục