Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (0.5600085 giây)
Hướng dẫn sử dụng chương trình quản lý dự án : phần thứ nhất
Tác giả: Bùi Mạnh Hùng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1999
Ký hiệu phân loại: 658.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kỹ thuật phòng chống cháy - nổ nhà cao tầng
Tác giả: Bùi Mạnh Hùng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2003
Ký hiệu phân loại: 628.922
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kỹ thuật phòng chống cháy, nổ trong quy hoạch, thiết kế, thi công và sử dụng công trình xây dựng
Tác giả: Bùi Mạnh Hùng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2003
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
101 Thắc mắc và giải đáp khi sử dụng chương trình Microsoft Project trong xây dựng
Tác giả: Bùi Mạnh Hùng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2002
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Hướng dẫn sử dụng chương trình quản lý dự án (Microsoft Project 98) : Phần thứ nhất
Tác giả: Bùi Mạnh Hùng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1999
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Phương pháp bóc khối lượng và tính toán dự toán công trình xây dựng
Tác giả: Bùi Mạnh Hùng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2011
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Ván khuôn và giàn giáo trong thi công xây dựng
Tác giả: Bùi Mạnh Hùng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2013
Ký hiệu phân loại: 624.18
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 158467 Định dạng: PDF
Giáo trình pháp luật về xây dựng
Tác giả: Bùi Mạnh Hùng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2001
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hướng dẫn lập định mức - đơn giá - dự toán - giá dự thầu thanh và quyết toán công trình xây dựng sử dụng phần mềm DT2000...
Tác giả: Bùi Mạnh Hùng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2002
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Giáo trình kinh tế xây dựng
Tác giả: Bùi Mạnh Hùng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2003
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 6423 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục