Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (1.2900437 giây)
iPhone for dummies, [electronic resource]
Tác giả: Baig Edward C,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2009
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 34713 Định dạng: PDF
iPhone for dummies
Tác giả: Baig Edward C,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2008
Ký hiệu phân loại: 621.3845
ISBN: 9780470423424
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65287 Định dạng: PDF
Iphone for dummies(r)
Tác giả: Baig Edward C,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Pub Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.38456
ISBN: 0470174692
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71432 Định dạng: PDF
iPhone for dummies
Tác giả: Baig Edward C,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2010
Ký hiệu phân loại: 004.167
ISBN: 9780470878705
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 77325 Định dạng: PDF
iPad for dummies
Tác giả: Baig Edward C,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2011
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 1118024443
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 79926 Định dạng: PDF
iPhone for dummies
Tác giả: Baig Edward C,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2009
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 0470536985
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 97237 Định dạng: PDF
iPad mini for dummies
Tác giả: Baig Edward C,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : John Wiley Sons , 2015
Ký hiệu phân loại: 004.1675
ISBN: 1118933524
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 100742 Định dạng: PDF
Iphone for dummies, 8th edition
Tác giả: Baig Edward C,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : John Wiley and Sons , 2014
Ký hiệu phân loại: 004.1675
ISBN: 1118932161
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 100762 Định dạng: PDF
iPad mini for dummies
Tác giả: Baig Edward C,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : John Wiley Sons , 2015
Ký hiệu phân loại: 004.1675
ISBN: 1118933524
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 103488 Định dạng: PDF
Iphone for dummies, 10th edition
Tác giả: Baig Edward C,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : John Wiley and Sons , 2016
Ký hiệu phân loại: 004.1675
ISBN: 1119283132
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 111431 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục