Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.3437992 giây)
Mainland and insular lacertid lizards : A mediterrean perspective
Tác giả: Lo Cascio Pietro,
Thông tin xuất bản: Firenze : Firenze University Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 597
ISBN: 9788864531229
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Managing human resources : productivity, quality of work life, profits
Tác giả: Cascio Wayne F,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHillIrwin , 2010
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN: 0073530263 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The Impact of Mobility and Migration in the Roman Empire : Proceedings of the Twelfth Workshop of the International Netw...
Tác giả: Lo Cascio Elio,
Thông tin xuất bản: LEIDEN BOSTON : Brill , 2016
Ký hiệu phân loại: 937
ISBN: 9789004334809
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục