Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.2031243 giây)
SIP trunking [electronic resource] : migrating from TDM to IP for business to business communication
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Cisco Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 621.385
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 80321 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục