Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 121 kết quả (0.6299667 giây)
Fairness in the Workplace [electronic resource] : A Global Perspective
Tác giả: Cohen A,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN: 9781137524317
Bộ sưu tập: Tham khảo
Neuroimaging Approaches to the Study of Cognitive Aging
Tác giả: Cohen Ronald,
Thông tin xuất bản: : Frontiers Media SA , 2020
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9782889639014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The unusually useful Web book
Tác giả: Cohen June,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : New Riders , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN: 0735712069
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6843 Định dạng: CHM
Windows XP networking
Tác giả: Cohen Kackie,
Thông tin xuất bản: Boston : Addison Wesley , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 0321205634
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8072 Định dạng: CHM
The Father's Book : Being a Good Dad in the 21st Century
Tác giả: Cohen David,
Thông tin xuất bản: USA : John Wiley Sons Inc , 2002
Ký hiệu phân loại: 306.874
ISBN: 0470841338
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 15301 Định dạng: PDF
The One Who Is Not Busy : Connecting with Work in a Deeply Satisfying Way
Tác giả: Cohen Darlene,
Thông tin xuất bản: : Gibbs M Smith Inc , 2004
Ký hiệu phân loại: 650.1
ISBN: 1586852515
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16798 Định dạng: CHM
Quản lý chiến lược chuỗi cung ứng
Tác giả: Cohen Shoshanah,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 19374 Định dạng: PDF
Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì = : You can negotiate anything
Tác giả: Cohen Herb,
Thông tin xuất bản: H : Lao đông xã hội , 2010
Ký hiệu phân loại: 158.5
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Tools for Innovators : Creative strategies for managing public sector organization
Tác giả: Cohen Steven,
Thông tin xuất bản: San Francisco : JosseyBass , 1998
Ký hiệu phân loại: 352.367
ISBN: 9780787909536
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Intangible Assets : valuation and economic benefit
Tác giả: Cohen Jeffrey A,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN: 9780471671312
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục