Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.6400513 giây)
Building a Web site for dummies
Tác giả: A Crowder David,
Thông tin xuất bản: : Wiley Pub , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 0764571443
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13079 Định dạng: PDF
Google Earth for dummies
Tác giả: Crowder David A,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2007
Ký hiệu phân loại: 910.2854678
ISBN: 0470095288
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 44213 Định dạng: PDF
Creating web sites bible
Tác giả: Crowder Philip,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Pub , 2008
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 9780470223635 (paper/website)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Building a web site for dummies, 4th edition
Tác giả: Crowder David A,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2010
Ký hiệu phân loại: 006.7
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65423 Định dạng: PDF
Building a Web site for dummies [electronic resource]
Tác giả: Crowder David A,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 0470149280
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 76890 Định dạng: PDF
Google Earth for dummies elektronisk ressurs
Tác giả: Crowder David A,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2007
Ký hiệu phân loại: 910.2854678
ISBN: 0470126981
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 79259 Định dạng: PDF
Building a Web site for dummies
Tác giả: Crowder David A,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2010
Ký hiệu phân loại: 006.76
ISBN: 0470560932
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 97435 Định dạng: PDF
Agile project management : managing for success
Tác giả: Crowder James,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2014
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 9783319090177
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 107281 Định dạng: PDF
Artificial psychology : psychological modeling and testing of AI systems
Tác giả: Crowder James A,
Thông tin xuất bản: Switzerland : Springer , 2020
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN: 9783030170790
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 145008 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục