Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 95 kết quả (0.3437636 giây)
The seven deadly sins [electronic resource] : and other poems
Tác giả: Slavitt David R,
Ký hiệu phân loại: 811
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 86636 Định dạng: PDF
Analyzing spatial models of choice and judgment with R
Tác giả: Armstrong David A,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 320.02855133
ISBN: 9781466517158 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Re verse :essays on poetry and poets
Tác giả: Slavitt David R,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0810120844 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Linear Regression Using R An Introduction to Data Modeling
Tác giả: Lilja David J,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781946135001
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Convexity and optimization in R [superscript n]
Thông tin xuất bản: New York : J Wiley , 2002
Ký hiệu phân loại: 516.08
ISBN: 0471352810
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 39378 Định dạng: PDF
Sống thật bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu
Tác giả: Hamilton David R,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Media
JasperReports for Java Developers Create, Design, Format, and Export Reports with the World's Most Popular Java Reportin...
Thông tin xuất bản: UK : Packt Publishing , 2006
Ký hiệu phân loại: 005
ISBN: 1904811906
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17074 Định dạng: PDF
Geologic fundamentals of geothermal energy
Tác giả: Boden David R,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 551.23
ISBN: 9781498708777
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Electronically stored information : the complete guide to management, understanding, acquisition, storage, search, and r...
Tác giả: Matthews David R,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 005.7068
ISBN: 9781498739580 (hard cover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
John Gower, poetry and propaganda in fourteenth-century England
Tác giả: Carlson David R,
Ký hiệu phân loại: 821.1
ISBN: 1843843153
Bộ sưu tập: Văn học
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục