Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 75 kết quả (0.453163 giây)
For the Record : A Documentary History of America
Tác giả: Shi David E,
Thông tin xuất bản: : W W Norton , 2007
Ký hiệu phân loại: 973
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
The personality puzzle
Thông tin xuất bản: New York : W W Norton Company , 2016
Ký hiệu phân loại: 155.2
ISBN: 0393265145
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138500 Định dạng: PDF
The art of reasoning : an introduction to logic and critical thinking
Tác giả: Kelley David,
Thông tin xuất bản: New York London : W W Norton Company Inc , 2014
Ký hiệu phân loại: 160
ISBN: 9780393930788
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 106439 Định dạng: PDF
The Brain
Tác giả: cHubel David H,
Thông tin xuất bản: San Francisco : W H Freeman , 1979
Ký hiệu phân loại: 612.82
ISBN: 0716711508
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 48503 Định dạng: PDF
Lehninger : principles of biochemistry
Tác giả: Nelson David L,
Thông tin xuất bản: New York : W H Freeman , 2021
Ký hiệu phân loại: 572
ISBN: 9781319322342
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 213248 Định dạng: PDF
Psychology of human behavior
Tác giả: Martin David W,
Thông tin xuất bản: Chantilly VA : Teaching Co , 2006
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 1598031805
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138731 Định dạng: PDF
Từ điển Kinh tế học hiện đại
Tác giả: Pearce David W,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia , 1999
Ký hiệu phân loại: 330.03
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
The Manager : Understanding and Influencing People
Tác giả: Thompson David W,
Thông tin xuất bản: Chicago : Mtr Corporation , 2004
Ký hiệu phân loại: 158.7
ISBN: 9780970518514
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
How Apollo flew to the Moon [electronic resource]
Tác giả: Woods W David,
Ký hiệu phân loại: 629.454
ISBN: 038774066X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 31593 Định dạng: PDF
Down to the wire : confronting climate collapse
Tác giả: Orr David W,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 363.34
ISBN: 0195393538
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 42265 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục