Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 109 kết quả (0.6718776 giây)
Human resource management : ethics and employment
Tác giả: Davies Tony,
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 1997
Ký hiệu phân loại: 174
ISBN: 0415110521 (PB)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 30569 Định dạng: PDF
The microbiology of meat and poultry
Tác giả: Davies Andrew,
Thông tin xuất bản: London : Blackie Academic Professional , 1998
Ký hiệu phân loại: 664.001579
ISBN: 0751403989
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7824 Định dạng: RAR
Agile coaching
Tác giả: Davies Rachel,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : The pragmatic bookshelf , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN: 1934356433
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 29514 Định dạng: PDF
WebSphere MQ security in an enterprise environment
Tác giả: Davies Saida,
Thông tin xuất bản: : IBM , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 0738425621
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7132 Định dạng: CHM
Deploying virtual private networks with Microsoft Windows Server 2003
Tác giả: Davies Joseph,
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 2004
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0735615764
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7257 Định dạng: CHM
What's This India Business? : Offshoring, Outsourcing and the Global Services Revolution
Tác giả: Davies Paul,
Thông tin xuất bản: London : Nicholas Brealey International , 2004
Ký hiệu phân loại: 650.0954
ISBN: 1857883454
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16102 Định dạng: CHM
The Quakers in English Society, 1655-1725 (Oxford Historical Monographs)
Tác giả: Davies TALloyd,
Thông tin xuất bản: : Clarendon Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 289.6420903
ISBN: 0198208200
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 16928 Định dạng: PDF
SUSE(tm) Linux(r) 9 Bible
Tác giả: Davies Justin,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Publishing Inc , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0764577395
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15885 Định dạng: PDF
Designing and developing scalable IP networks [electronic resource]
Tác giả: Davies Guy,
Ký hiệu phân loại: 004.62
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 35214 Định dạng: PDF
Suse Linux 10 bible
Tác giả: Davies Justin,
Thông tin xuất bản: : Wiley Technology Pub , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0471754889
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 11724 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục