Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 144 kết quả (0.2500364 giây)
Deriving Goal-oriented Performance Models by Systematic Experimentation
Tác giả: Westermann Dennis,
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2014
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783731501657
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Interventions to Reduce Bullying and Cyberbullying
Tác giả: Wong Dennis,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783039213597
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Cystic Fibrosis : Heterogeneity and Personalized Treatment
Tác giả: Wat Dennis,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2020
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781789841459
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Advanced English for translation
Tác giả: Chamberlin Dennis,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge , 1987
Ký hiệu phân loại: 428.2
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
MCSE training guide Windows NT server 4
Tác giả: Dennis Maione,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : New Riders , 1998
Ký hiệu phân loại: 005.44
ISBN: 1562059165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6970 Định dạng: PDF
MCSE training guide. Windows NT Workstation 4
Tác giả: Dennis Maione,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : New Riders , 1998
Ký hiệu phân loại: 005.44
ISBN: 1562059181
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6971 Định dạng: PDF
Networking in the internet age
Tác giả: Alan Dennis,
Thông tin xuất bản: Canada : John Wiley and Sons Inc , 2002
Ký hiệu phân loại: 004.678
ISBN: 0471201898
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Introduction to Psychology : Gate ways to mind and behavior
Tác giả: Coon Dennis,
Thông tin xuất bản: USA : Thomson Learning Wadsworth , 2001
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 9780495318668
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Governing Cyberspace: Behavior, Power and Diplomacy
Tác giả: Dennis Broeders,
Thông tin xuất bản: : Rowman Littlefield International , 2020
Ký hiệu phân loại: 343.09944
ISBN: 9781786614940
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Wood Modification in Europe : A state-of-the-art about processes, products and applications
Tác giả: Jones Dennis,
Thông tin xuất bản: Florence : Firenze University Press , 2019
Ký hiệu phân loại: 160
ISBN: 9788864539706
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục