Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.5549791 giây)
Melville's Thematics of Form : The Great Art of Telling the Truth
Tác giả: Dryden Edgar A,
Thông tin xuất bản: Baltimore : Johns Hopkins Press , 1968
Ký hiệu phân loại: 813.3
ISBN: 9780801801785
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Form of American Romance
Tác giả: Dryden Edgar A,
Ký hiệu phân loại: 813.009
ISBN: 9780801836756
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Form of American Romance
Tác giả: Dryden Edgar,
Thông tin xuất bản: : Johns Hopkins University Press , 2019
Ký hiệu phân loại: 813.009
ISBN: 9781421429984
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Melville's Thematics of Form : The Great Art of Telling the Truth
Tác giả: Dryden Edgar,
Thông tin xuất bản: : Johns Hopkins University Press , 2019
Ký hiệu phân loại: 813.3
ISBN: 9781421429991
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Single session integrated CBT : distinctive features
Tác giả: Dryden Windy,
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 2017
Ký hiệu phân loại: 616.891425
ISBN: 1317225074
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 138583 Định dạng: PDF
Melville's Thematics of Form The Great Art of Telling the Truth
Tác giả: Dryden Edgar A,
Thông tin xuất bản: Baltimore : Johns Hopkins Press , 1968
Ký hiệu phân loại: 813.3
ISBN: 9781421429991
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Form of American Romance
Tác giả: Dryden Edgar A,
Ký hiệu phân loại: 813.009
ISBN: 0801836751 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The ABCs of REBT Revisited [electronic resource] : Perspectives on Conceptualization
Tác giả: Dryden Windy,
Ký hiệu phân loại: 616.89
ISBN: 9781461457343
Bộ sưu tập: Tham khảo
1

Truy cập nhanh danh mục